Choć zachowania pasywno-agresywne uchodzą za domenę kobiet, to w rzeczywistości korzystają z nich przedstawiciele obu płci. Przejawiamy je zarówno w relacjach romantycznych, jak i rodzinnych czy zawodowych. Niekiedy boimy się wyrazić wprost swoje potrzeby, obawy i emocje. Uciekamy się zatem do technik manipulacji, które pomagają nam wywrzeć wpływ i zyskać określone korzyści. Nie jest to jednak uczciwe podejście i nie służy naszym relacjom. Co to znaczy pasywno-agresywny? 

Czym jest bierna agresja w związku?

Zachowanie pasywno-agresywne stanowi formę przemocy psychicznej, z której często nie zdajemy sobie sprawy. Trudno udowodnić, że padliśmy jej ofiarą. Napotykamy bowiem na szerokie pole do interpretacji. Partner może tłumaczyć swoje zachowanie na różne sposoby. O ile siniaki, które stanowią efekt przemocy fizycznej, pozostają widoczne, o tyle rany emocjonalne pogłębiają się przez wiele lat. Nawet przerwanie cyklu przemocy nie pozwala im od razu się zagoić.

Co to jest pasywna agresja? Stanowi ona jeden z czterech sposobów komunikacji. Warto zaznaczyć, że ma charakter nieadaptacyjny i utrudnia budowanie zdrowych relacji z innymi. Ludzie widząc, że nimi manipulujemy, w końcu od nas uciekają. My zaś zyskujemy etykietę intrygantów i osób stosujących przemoc emocjonalną.

Istnieją 4 rodzaje komunikacji w związku.

Bierna agresja u mężczyzn

Bierna agresja w związku – skąd się bierze?

Pasywna agresja w związku ma na celu skłonić drugą osobę do zmiany stanowiska i zaspokojenia naszych nienazwanych potrzeb. Niekiedy stanowi także formę kary za zachowania, które nam nie odpowiadają. Próbujemy w ten sposób skłonić partnera do zmiany stanowiska i zrealizowania naszych oczekiwań. Np. wykorzystujemy fakt, że mąż źle znosi ciche dni. Nie rozmawiamy z nim przez parę godzin, pozostajemy głusi na jego pytania, przez co on pierwszy wyciąga dłoń na zgodę. Próbuje wypracować porozumienie, a my wówczas możemy dopiąć swego. Np. skłonić go do tego, aby nie wyjeżdżał ze znajomymi na ryby. 

Osoby, u których przejawia się osobowość bierno-agresywna, często nie mają w sobie dość odwagi, aby wprost zakomunikować swoje potrzeby. Stawiając na zachowania asertywne, nigdy nie wiemy, jak druga strona zareaguje na naszą prośbę. Może ją zrealizować lub odmówić. Niekiedy sądzimy, że uciekając się do “sposobu”, ugramy więcej. Osiągniemy to, czego pragniemy.

Pamiętajmy, że bierna agresja w związku stanowi formę manipulacji. Niszczy bliskość między partnerami i odziera relację z intymności.

Jakie są przyczyny zachowań pasywno-agresywnych?

Bierna agresja w związku ma różne podłoże. Niektórzy korzystają z niej w sposób nieświadomy. Zauważyli, że tak samo postępowała ich mama, gdy chciała wywrzeć presję na ojcu. Babcia również zachowywała się podobnie względem dziadka.  Wydaje się zatem, że ta forma komunikacji jest czymś naturalnym. Ludzie dążą do realizacji swoich potrzeb, uciekając się do gier psychologicznych i sztuczek. Wygrywa ten, kto lepiej je opanuje. Nie obwiniajmy się o to, że nie znamy zdrowszych metod funkcjonowania w relacji. Nie usprawiedliwia to jednak dalszego krzywdzenia innych ludzi. Jako dorośli możemy aktywnie pracować nad przyswojeniem zdrowszych metod komunikacji, korzystając m.in. z psychoterapii indywidualnej.

Za nieumiejętnością wyrażania swoich potrzeb w sposób asertywny często stoi lęk przed odrzuceniem. Gdy o coś prosimy, np. więcej czułości czy uwagi, istnieje ryzyko, że druga strona nam odmówi. Ma do tego prawo. Postawi nas to w nieprzyjemnej sytuacji. Jeśli w przeszłości inni nam odmawiali, to uczymy się, że nie warto prosić. Pracując nad sobą, dowiadujemy się, że odrzucenie stanowi element ogólnoludzkiego doświadczenia. Każdy je przeżywa w różnych sytuacjach.

Pozabezpieczny styl przywiązania sprawia, że zachowania pasywno-agresywne stają się częścią naszej codzienności. Kiedy rodzic odpowiada na nasze potrzeby w sposób adekwatny i bez zbędnej zwłoki, rodzi w nas poczucie, że jesteśmy ważni dla innych. Gdy natomiast nie spełnia naszych oczekiwań, mimo płaczu i innych sygnałów, unieważnia nas. Nie wierzymy wówczas, że ktoś mógłby nam pomóc, pójść na rękę etc. Zaczynamy dążyć do celu poprzez intrygi i zachowania pasywno-agresywne.

Niska samoocena ściśle wiąże się z domem rodzinnym i stylem przywiązania. Gdy poczucie własnej wartości jest stabilne i adekwatne, nie mamy problemu, aby zaspokoić swoje potrzeby. Jeśli natomiast nie wierzymy w siebie, to zakładamy, że inni nam odmówią, bo nie zasługujemy na ich wsparcie. Usiłujemy to ominąć, uciekając się do sztuczek manipulacyjnych takich jak zachowania pasywno-agresywne.

Pasywna agresja w związku może też świadczyć o tym, że jeden z partnerów boryka się z zaburzeniem osobowości. Choć ludzie dotknięci tym problemem na ogół są ofiarami ofiar, to krzywdzą innych. Ich trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia stosowanej przemocy, choć wyjaśnia jej mechanizmy. Narcyz uważa siebie za kogoś wyjątkowego, komu przysługują specjalne prawa. Nie umie o nic prosić, więc wymusza określone zachowania na innych. Z kolei ludzie z osobowością borderline często czują się zagubieni i niepewni. 

Objawy biernej agresji w relacji

Bierna agresja to bardzo złożona technika manipulacji partnerem, która ma nam zapewnić określone korzyści. Stosując ją, uniemożliwiamy drugiej osobie podjęcie świadomej decyzji. Nie komunikujemy wprost swoich oczekiwań, przez co druga strona nie jest w stanie na nie adekwatnie odpowiedzieć. Niejako wymuszamy na niej określone zachowanie, uciekając się do sztuczek, intryg i technik manipulacji. Niekiedy naśladujemy w ten sposób swoich rodziców. Poniżej zostaną zaprezentowane przykłady biernej agresji.

Pasywna agresja w związku

Przykłady agresji biernej w związku

Duży problem w wielu związkach stanowi pasywna agresja. Przykłady, które znajdują się poniżej, pozwalają lepiej zrozumieć, na czym polega. Nie wyczerpują jednak całkowicie tematu. Technik manipulacji jest bowiem tyle, ile osób, które je stosują. 

Bierna agresja u mężczyzn częściej przejawia się lekceważeniem obowiązków, u kobiet zaś przyjmuje postać cichych dni. 

Jednocześnie pragnę wprowadzić pewne rozróżnienie. Ciche dni stanowią formę biernej agresji. Z kolei wyjście z domu w trakcie kłótni, gdy czujemy, że za chwilę powiemy parę słów za dużo, świadczy o naszej dojrzałości. Staramy się najpierw wyregulować emocje, aby nie skrzywdzić drugiej osoby.

Jak radzić sobie z pasywną agresją w związku?

Pasywno-agresywne zachowanie niszczy bliskość w związku. Rodzi również poczucie krzywdy. Jedna ze stron czuje się manipulowana. Ustępuje drugiej, ponieważ ta ją do tego skłania, uciekając się do różnych sztuczek. Strona manipulowana zostaje pozbawiona możliwości wyboru. Jak radzić sobie z pasywną agresją w związku?

Przemoc słowna w związku

Podsumowanie

Milczenie, zakamuflowana złośliwość, niewywiązywanie się z obowiązków to zachowania, które zadają nam emocjonalny ból. Niekiedy jest on dużo gorszy od fizycznego. Niestety, przemoc psychiczną trudniej udowodnić. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że padamy jej ofiarami. Jeśli czujemy, że coś jest nie tak, porozmawiajmy o tym ze specjalistą. On, jako bezstronny obserwator, dostrzeże więcej niż my. 

Bierna agresja kładzie się cieniem na relacji, chociaż jednej ze stron udaje się ugrać to, na czym jej zależy. Koszty jednak przewyższają zyski w ostatecznym rozrachunku. Partner może nie pojedzie z kolegami na weekend przez ciche dni, ale w końcu uzna, że dusi się w tym związku. Postanowi wówczas odejść, zacznie kłamać lub nas zdradzi.

Jedynie komunikując swoje potrzeby i emocje wprost, możemy zbudować zdrowy związek. Ten, który wzrasta na manipulacji, ma kruche fundamenty i zazwyczaj w końcu się rozpada.

Asertywna komunikacja mówi o naszych potrzebach, ale nie daje gwarancji, że druga osoba je zaspokoi. Nie mamy bowiem wpływu na jej decyzje i działania. Możemy tylko ją poprosić, ale to od niej zależy, co zrobi z tą informacją. Manipulacja niekiedy wydaje się lepsza, bo daje nam poczucie sprawczości. Poprzez sztuczkę osiągamy to, czego chcemy, ale jest to strategia krótkoterminowa. Tego typu rozwiązania noszą znamiona przemocy i pozbawiają drugą stronę decyzyjności. Gdy partner zorientuje się w naszych grach psychologicznych, może nas to kosztować utratę zaufania.

Pasywna agresja w związku stanowi duży problem wśród osób, których rodzice komunikowali się w ten niezdrowy sposób. Wyjaśnia to, dlaczego sami korzystamy z tych nieadaptacyjnych technik. Nie usprawiedliwia jednak krzywd, jakie zadajemy innym. Jako osoby dorosłe możemy nauczyć się zdrowych metod komunikacji opartych na asertywności. Nie zawsze uzyskamy to, czego pragniemy, ale mamy szansę, że ktoś postanowi nam to dać z własnej woli. Nie będzie przy tym czuł się do tego zmuszony. 

Zachowania pasywno-agresywne niekiedy też świadczą o niskiej samoocenie i lęku przed odrzuceniem, który jej towarzyszy. Możemy przepracować te problemy w ramach psychoterapii indywidualnej.

Jeśli nasza komunikacja w związku jest niezdrowa, z pomocą przychodzi terapia par. Przy wsparciu specjalisty, który pełni funkcję bezstronnego obserwatora, niekiedy łatwiej zrozumieć pewne rzeczy. Możemy wówczas uwolnić się od szkodliwych wzorców i zastąpić je bardziej adekwatnymi. Nigdy nie jest za późno, abyśmy zmodyfikowali sposób komunikacji i uratowali związek.

Bibliografia:

  1. Marlow-MaCoy A.; Gaslighting, Sensus, 2023
  2. Skrzypczak E.; Dlaczego on mi to robi?; Znak Jednym Słowem, 2023
  3. Tyralik-Kulpa E.; Ewa, co cię ugryzło? Jak się zrozumieć i porozumieć w związku; Cojanato?; 2020


partnerstwoBierna agresja związku – czym jest i jak niszczy związek?